Na uitvoerig overleg met diverse partijen op het KNMV-bondskantoor en een laatste gesprek met TT Circuit Assen, is bekend gemaakt dat op 3 mei de eerste Cuprace alsnog van start zal gaan.

Vorige maand werden alle KNMV Cupraces voor 2008 door het circuit van de kalender gehaald, nadat men als gevolg van geluidsproblemen een boete kreeg opgelegd door de provincie Drenthe. Aangezien deze maatregel het einde zou betekenen van zowel de breedtesport als de talentontwikkeling op wegracegebied in Nederland heeft de KNMV actie ondernomen om uit deze impasse te komen. Samen met een afvaardiging van organisator CRT, de Wegracecommissie en het akoestisch bureau Peutz zijn oplossingen aangedragen om met de Cupraces toch binnen de geluidsnormen te blijven.

Bij de eerste wedstrijd zullen diverse nieuwe maatregelen van kracht zijn en alle Cuprijders zullen hierover schriftelijk worden geïnformeerd.

Bovendien krijgen zij op 3 mei een briefing over de volgende onderwerpen:

  • ‘voormeting’ tijdens flying lap om het individuele geluid te testen
  • bij overschrijding vóór de tweede training per rijder maatregelen nemen
  • ‘lik-op-stuk beleid’ om rijders uit te vlaggen, zonder restitutie van het inschrijfgeld
  • strakke handhaving via de computer
  • deelname met groepen van 32 rijders, met hetzelfde aantal ronden zoals eind vorig jaar
  • meer stille momenten na het afvlaggen
  • eventueel stoppen als het daggeluid ‘op’ is

Alle maatregelen zijn erop gericht om binnen de normen te blijven en de echte overtreders meteen aan te pakken. Het evenement op 3 mei draagt daarom een experimenteel karakter. Om het doorgaan van de Cupraces te bewerkstelligen staat de KNMV borg voor € 10.000,- in geval er een boete volgt.

Brief van de KNM / CRT aan de licentiehouders (PDF)