Op het TT Circuit Assen is de laatste maanden keihard gewerkt aan het gereedkomen van de ÔzwevendeÕ Geert Timmer tribune en aan enkele aanpassingen aan het circuit, waardoor de baan 30 meter korter is geworden. Bij De Bult en Ruskenhoek zijn twee veranderingen in de loop van het circuit doorgevoerd, waardoor de totale lengte van de zuidlus op 3.851 meter komt en van het Grand Prix circuit op 5.997 meter uit komt. Dit jaar valt logischerwijze een verbetering van de ronderecords te verwachten, zowel tijdens de Assen 500, EKÕs en ONKÕs, als ook tijdens de 75e TT Assen en het WK Superbike.

Beide aanpassingen stonden aanvankelijk voor 2006 op het programma, samen met de inkorting van de noordlus. Maar om organisatorische redenen zijn ze in de tijd naar voren gehaald. Doordat in september 2005, een week na het WK Superbike, de schop in de grond gaat om de noordlus in te korten, zou het circuit gedurende de winter 2005-2006 niet beschikbaar zijn voor activiteiten, zoals rijvaardigheidstrainingen voor motoren, autoÕs en de racelicentiecursus.

Door het inkorten van de noordlus zou er volgend jaar ŽŽn circuit van 4.720 meter ontstaan. Maar het TT Circuit Assen kende altijd een opsplitsing in een gescheiden noord- en zuidlus, waardoor gelijktijdig activiteiten mogelijk waren. Met de in de afgelopen maanden gedane circuitaanpassingen, zal het TT Circuit Assen ook 2006 in twee kleine parcours opgedeeld kunnen worden. Op deze manier hoeft in het najaar het circuit maar enkele dagen gesloten te worden om de doorsteken te kunnen realiseren. Komende winter kan de 4.720 meter lange baan dan al worden opgedeeld in twee korte parcours.

De aanpassing van de Bult wordt uitgevoerd om de snelheid op dit deel van het circuit te reduceren en de grindbak aan de buitenzijde van de bocht te kunnen vergroten. De verandering van de Ruskenhoek is vanwege de te maken ÔdoorsteekÕ in september 2005, om het dan nieuw te maken circuit te kunnen scheiden in een noord- en zuidlus. Beide veranderde bochten hebben vanzelfsprekend effect op de snelheid ter plaatse, die op beide plaatsen wordt terug gebracht. Voor het publiek wordt het er alleen maar aantrekkelijker op. De twee veranderde bochten zijn namelijk prima plekken voor uitrem manoeuvres.

Bron;www.tt-assen.com
Evert slager (evert@racesport.nl)