Meer vaart achter plannen rond TT Circuit Assen

485
TT Plaza, TT World, TT Hal, FOC allemaal namen die al jaren de ronde doen

Het college van de gemeente Assen presenteert in september de toeristisch-recreatieve plannen die er zijn voor het gebied bij het TT Circuit Assen. Dan moet duidelijk worden hoever het staat met het aangepaste Factory Outlet Center, de ijsbaan en TT World.

De gemeente Assen wil dit najaar meer zekerheid van de initiatiefnemers over invulling van hun concept, inpassing in het gebied en afname van grond rondom het TT Circuit Assen. “De contracten die dan gesloten, of verlengd moeten worden, zijn de basis voor de ruimtelijke ordeningsprocedures”, schrijven B en W in een brief aan de raad.

Grond reserveren Factory Outlet Center
Zo is er al sinds begin 2015 een intentieovereenkomst met initiatiefnemer Raymond Coronel van het Factory Outlet Center over de grond bij het circuit. Die loopt 30 november af. “Maar we verwachten die om te kunnen zetten in een reserveringsovereenkomst voor de grond”, zegt het college.

De gemeente Assen zit al tijden te wachten op duidelijkheid over alle ontwikkelingen rond het TT Circuit, en wil dit vastleggen in een Structuurvisie Toeristische Recreatieve Zone (TRZ). Er zijn nogal wat initiatiefnemers in het gebied die al jaren iets willen, maar tot op heden is alleen de TT Hal en het TT Instituut, een technische opleiding gerealiseerd.

Meer gas erop
Wethouder Ruud Wiersema, die sinds eind vorig jaar het project trekt, wil dat de gemeenteraad nog dit jaar een klap kan geven op de visie voor het gebied. “Zo’n tien jaar geleden verkocht de Stichting Circuit van Drenthe flink wat grond in de toenmalige  Noordlus, zodat ze geld hadden om het TT Circuit Assen te kunnen upgraden. Henk Ziengs kocht toen grond voor een TT Hotel, Krijco wilde een casino en een initiatiefnemer kwam met TT Plaza, waar van alles zou gebeuren op het gebied van motorsport. Daar kwam de crisis overheen. Dus gebeurde er niets. Ik heb er nu meer gas opgezet”, vertelt Ruud Wiersema.

Op dit moment zijn er vijf initiatieven in het gebied op en rond het TT Circuit Assen, die het gebied verder een impuls moeten geven.

Professionaliseren TT Circuit Assen
Het TT Circuit Assen is bezig met forse investeringen, voor verdere professionalisering van het racecircuit voor de motor- en autosport en voor verbetering van alle publieksvoorzieningen. Hier zijn vele miljoenen mee gemoeid, en de provincie en gemeente Assen zijn onlangs gevraagd om hier ook in te investeren.

Verder is al tien jaar sprake van TT World. Hiervan is de TT Hal wel gerealiseerd, net als de technische opleiding van het TT Instituut. Maar er liggen nog drie kavels die bedoeld zijn voor een TT Hotel, voor TT Plaza als motormekka met alles op het gebied van motorsport, en een casino.

Voormalig Verkeerspark
Met het verdwijnen van het Verkeerspark uit Assen, ligt er nog een groot stuk grond, waarvan de eigenaren zich beraden op vervangende recreatieve activiteiten. Zo wordt er gedacht aan een kleinschalig vakantiepark met een revalidatiehotel. De gemeente wacht verdere voorstellen af.

Kunstijsbaan
De gemeente Assen en initiatiefnemer Volkers Wessels willen verder met een ijscomplex bij het TT Circuit, ook al heeft Provinciale Staten woensdag besloten de vijf miljoen euro subsidie te geven voor de bouw van een ijsbaan in Hoogeveen. “De initiatiefnemer geeft verder invulling aan de overeenkomsten die met verschillende financiers en exploitanten zijn gesloten”, zeggen B en W daarover. Maar de Gemeente Assen heeft in elk geval ook vijf miljoen klaarliggen, om Ice World Drenthe gerealiseerd te krijgen.

Factory Outlet Center
Initiatiefnemer Raymond Coronel is bezig met een aangepast concept voor een Fashion Outlet Center bij het TT Circuit Assen. B en W verwachten dat in september.

Coronel moet met een aangepast concept komen, omdat eind vorig jaar in Provinciale Staten geen meerderheid was voor een FOC met alleen een outletcomplex in merkkleding en schoenen. Coronel moet het FOC-project een meer toeristisch-recreatieve invulling geven, die aansluit bij andere ontwikkelingen in het gebied. Tot op heden heeft hij nog niets concreet, omdat hij ook afwacht of Ice World Drenthe daadwerkelijk verwezenlijkt wordt.

Paar honderd miljoen
Wiersema zelf gaat ervan uit dat het FOC in aangepaste vorm er zeker komt, net als de ijsbaan en TT World. “Enige onzekere factor is nog het plan voor het Verkeerspark, maar als het aan ons ligt komt de rest er, en kan de eigenaar van het Verkeerspark eind dit jaar een richting aangeven.” Volgens de wethouder is het niet zo dat alle plannen in de TRZ aan elkaar hangen. “Als je één bouwsteentje eruit haalt, is het niet zo dat de rest in elkaar valt.”

Wiersema becijfert de investeringen die in het TRZ-gebied gedaan worden op een paar honderd miljoen. “Dit kan de toeristische trekpleister van Drenthe worden, met allerlei in- en outdooractiviteiten voor jong en oud. Wie wil daar straks niet zitten.”

Volgens Wiersema gaat het ook al snel over een aantal honderden arbeidsplaatsen. “Dat is toch iets wat de provincie ook in haar bestuursakkoord had staan, zorgen voor meer arbeidsplaatsen”, stelt Wiersema. Het extra aantal bezoekers zal met de komst van de toeristisch-recreatieve plannen volgens Wiersema liggen op jaarlijks zo’n twee miljoen. “En dan heb ik het nog niet over het TT Circuit dat elk jaar goed is voor 600.000 bezoekers.”

Eind september wil Wiersema dat alle initiatiefnemers hun plannen presenteren aan de raad. “Dan kunnen we voor het eind van dit jaar de visie door de raad laten vaststellen. Anders zit je met de gemeenteraadsverkiezingen, en dan ben je zo weer een half jaar verder. Dat is alleen maar onnodig tijdverlies”, besluit Wiersema.

Met dank aan RTV Drenthe.