Na de onlangs gewonnen rechtszaak aangaande de activiteiten op zijn VR46 ranch in Tavullia moet Valentino Rossi later deze week opnieuw voor de rechter verschijnen. Twee voormalige werknemers eisen via een rechtszaak € 114.000 achterstallig en niet uitbetaald salaris.

Het echtpaar Moldavische echtpaar Victor Untu (62) en Jigan Zinaida (60) hebben een rechtszaak aangespannen tegen Valentino Rossi en zijn vader Graziano Rossi. Volgens advocaat Mario Del Prete werd het echtpaar – in dienst als huisbaas en tuinman van een Italiaanse villa –  achtereenvolgens op 24 en 27 december 2016 na een dienstverband van ruim tien jaar onterecht en op een traumatische wijze ontslagen.

“Ik vraag de rechter om Valentino Rossi te ondervragen en te laten bevestigen van hetgeen hij de heer Untu in 2006 vertelde – dat hij al het nodige werk moest doen voor het goede onderhoud en behoud van het complex alsof het zijn eigen huis was,” liet de advocaat van het tweetal weten tegenover het Italiaanse GPone. “We vragen de rechter daarnaast om vader en zoon Rossi te veroordelen tot de betaling van hetgeen zij aan mijn cliënten verschuldigd zijn.”

De reden voor de beëindiging van het dienstverband van het tweetal zou het gevolg zijn van de verkoop van het onroerend goed en de ontbinding van de vennootschap waartoe de Italiaanse villa op dat moment behoorde. De wettelijke vertegenwoordiger van de betreffende vennootschap genaamd ‘Domus Mea’ was Graziano Rossi. Met de ontbinding van dit bedrijf werd de villa eigendom van Valentino Rossi in privé die op dit moment nog steeds eigenaar is van het landgoed.

De vordering en de eis van het echtpaar is duidelijk: zij vragen Rossi via de Italiaanse rechtbank vijf jaar- en zes maandsalarissen die zij volgens hun eigen zeggen niet hebben ontvangen. Deze vergoeding is berekend op basis van de maandelijkse salarissen van beide echtgenoten (Victor Untu verdiende € 2600 en zijn vrouw € 1600 per maand). Inclusief hun in het verleden vaste 13e maand salaris bedraagt de vergoeding voor onbetaalde werk dus € 89.000. Inclusief rente en kosten eist het echtpaar in totaal € 114.000 van Graziano – en Valentino Rossi.

Rossi ontkent niet dat het tweetal vanaf 2006 veel voor hen en de villa betekend heeft en daarnaast ook heel hard gewerkt hebben, de advocaten van Rossi ontkennen echter daarentegen dat de twee voormalige werknemers onbetaald werk hebben verricht omdat ze alleen op verzoek en in opdracht van de eigenaar hun werk hoefden te doen. Bovendien wordt ook betwist dat het echtpaar het vermeende werk daadwerkelijk heeft uitgevoerd (in de tuin en in het zwembad). Als bewijs hiervan hebben de advocaten van Rossi senior en junior een lange lijst van bedrijven en facturen ingebracht. Deze bedrijven zouden zijn ingehuurd voor het uitvoeren van dit werk.

De zitting is vrijdag 12 januari 2018, waarna rechter Maurizio Paganelli vervolgens een uitspraak zal doen in bovengenoemde zaak.