In de aanloop naar het echte TT Museum wordt binnenkort een depot aan de Weiersstraat in Assen gevestigd. Hier worden diverse museumstukken opgeslagen en later ook tentoongesteld.

Met dank aan Actium Wonen krijgt de Stichting TT Museum in september 2016 de beschikking over een ruimte aan de Weiersstraat 3 in Assen, gevestigd in het pand waarin zich ook de Nieuwe Kolk bevindt.

TT Museum weer stap naderbij

Het is de bedoeling dit onderkomen te gebruiken als depot en “pop up museum” voor reeds aanwezige en nog te verwerven museumstukken. Nadat het pand is ingericht zal ook overwogen worden dit op bepaalde dagen open te stellen voor geïnteresseerde bezoekers. Nadere mededelingen daarover volgen te zijner tijd.

Volgens conservator Joost van Linge vormt deze ruimte een ideale gelegenheid om een echt begin te maken  met het vormen van een collectie die waardig is voor het TT Museum:

“We streven een tweeledig doel na, te weten het bewaren van cultureel erfgoed en het presenteren van een deel daarvan in het uiteindelijke TT Museum”.

Ook  stichtingsvoorzitter Jaap Timmer toont zich ingenomen met deze stap op weg naar de realisatie:

“Er kan nu sprake zijn van één plek waar we alles kunnen opslaan wat we al hebben en nog gaan krijgen. Dank aan onze vrijwilligers, die aan de collectie werken, is daarbij zeker op zijn plaats”.

Timmer kan nog geen mededelingen doen over de definitieve plaats van het museum. Er lopen nog steeds gesprekken met diverse investeerders, die zelf nog bezig zijn hun plannen af te ronden. Als dat gebeurd is, kan er een definitieve keuze gemaakt worden. Doel is nog steeds de opening te laten plaatsvinden voor de TT van 2018.

Meer info over het TT museum: www.ttmusuem.nl